אמנת שירות

זמני שירות לקוחות:

מענה טלפוני יינתן במשרד בימים א-ה בשעות 9:30-17:00 בטלפון מספר 03-7407477
ואם לא ניתן מענה ראשוני אנו נצור קשר תוך 48 שעות

ניתן לשלוח אי מייל לכתובת: office@mfinance.co.il מענה יינתן עד 48 שעות מרגע קבלת המייל.

תנאי שירות וזמני מענה וקבלת שירות:

לקוח יהיה ראשי לבקש מסמך או העברת מסמך לחברת ביטוח ובית השקעות במוצרים המטופלים על ידי הסוכן והמקרה יטופל תוך 7 ימי עסקים.

כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותנו על פי דין, יימסר ללקוח תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח ,לרבות לקוח לשעבר.

אנו נמסור ללקוח שפנה אלינו בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו , ונביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה, תוך 3 ימי עסקים.

הובא לידיעתנו על ידי הגוף המוסדי, מעסיק או לקוח כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו, אנו נזום פניית שירות ללקוח תוך 7 ימי עסקים לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים במקרים הנ"ל: הצטרפות למקום עבודה חדש, עזיבת מקום עבודה, גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת, שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה, שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה. בכל מקרה גם אם לא חל שינוי כאמור במשך שנתיים אנו ניזום פניית שירות מטעמנו לברור מצבו של הלקוח אחת לשנתיים.  כמו כן מקרה זה לא יחול על לקוח שהתקשר עמנו לתכנון פנסיוני חד פעמי.

Call Now Button