פוליסת חיסכון

שוק ראיית החשבון עובר בשנים האחרונות שינויים גדולים בתהליכי האוטומציה "החשבונאית" וכן בתפיסת הלקוח את תפקיד רואה החשבון. שני אלמנטים אלה מציבים אתגרים חדשים בפני רואי החשבון. במאמר זה אסקור את האתגרים ואציע פתרון לדברים.

שוק ראיית החשבון: כך תצרו בידול, תגדילו את הערך המוסף ללקוח ותעמדו באתגרי הסביבה הדיגיטלית

שוק ראיית החשבון עובר בשנים האחרונות שינויים גדולים בתהליכי האוטומציה "החשבונאית" וכן בתפיסת הלקוח את תפקיד רואה החשבון. שני אלמנטים אלה מציבים אתגרים חדשים בפני רואי החשבון. במאמר זה אסקור את האתגרים ואציע פתרון לדברים.