פנסיה וחיסכון ארוך טווח

כמה אנשים באמת יודעים היכן מנוהלת הפנסיה שלהם, מה דמי הניהול? אילו תשואות עשתה הפנסיה? באיזה מסלול השקעות הפנסיה נמצאת?

האם פנסיית חובה לעצמאים היא בעצם זכות גדולה? ואיך מנצלים את הטבות המס הקימות בזכות הזאת?

האם דמי הניהול הגבוהים שאתם משלמים עבור ביטוח המנהלים שלכם מוצדקים? האם הכסף הפנסיוני שלכם הולך לחיסכון ארוך טווח או שבעצם קנו לכם ביטוח במקום חיסכון ?

אנו בוחנים עבור הלקוחות שלנו באפן תמידי ושוטף את השאלות הללו, חשוב לנו לשמור על העתיד הפיננסי של הלקוח כמו גם על ניהול הסיכון למקרה שלא יוכל לעבוד עוד בטרם גיל הפרישה או חלילה במקרה פטירה.

התשואה הממוצעת, של קרן הפנסיה, לגילאי 50-60 , ב 3 השנים האחרונות, עמדה על 8.5 אחוז בשנה!

מה עשתה קרן הפנסיה שלך?

השותפים שלנו

Call Now Button